Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kouzlo s krabičkou zápalek

Kouzelník položí na stůl dvě stejné krabičky zápalek. Jednu si ponechá a druhou předá divákovi se žádostí, aby dělal totéž co on. Kouzelník položí krabičku na stůl obrázkem nahoru a prstem vytlačí vnitřek krabičky asi do poloviny. Totéž provádí divák. Je vidět, že obě krabičky jsou plné zápalek. Kouzelník i divák potom své krabičky zavřou, několikrát převrátí a stejným způsobem opět otevřou. Divákova krabička je jako předtím normální, kouzelníkova krabička má však vnitřek obrácený (dnem vzhůru), a teprve, když ji kouzelník otočí nálepkou dolů, jsou zápalky vidět.

Vysvětlení: K předvedení tohoto kouzla potřebujeme dvě stejné krabičky zápalek. Jedna je normální a druhou upravíme. Vnitřek krabičky vyjmeme, zápalky vysypeme a ostrým nožem nebo holicí čepelkou tento vnitřek rozdělíme příčným řezem na dvě stejné půlky. Jednu půlku pak zastrčíme do krabičky v normální poloze a druhou otočíme dnem vzhůru. Do těchto dílů dáme zápalky tak, aby hlavičky zápalek v každé půlce po otevření krabičky byly vidět, to znamená , že asi polovina vrstev zápalek je otočena na jednu stranu (dolní polovina např. vlevo) a druhá polovina na stranu druhou (v tomto případě tedy horní polovina vpravo). Když je krabička naplněna, můžeme ji zavřít. Obrázek na krabičce si nenápadně označíme, abychom věděli, na kterou stranu musíme vnitřek vysunout, chceme-li, aby byl normální nebo otočený.

Asistujícímu divákovi předáme obyčejnou krabičku a sami si ponecháme krabičku upravenou. Diváka požádáme, aby se svou krabičkou opakoval naše pohyby. Krabičku položíme na stůl obrázkem vzhůru, jednou rukou ji přitiskneme ke stolu a prstem druhé ruky vytlačíme vnitřek krabičky až do poloviny (ne však víc, neboť by byla vidět obrácená druhá půlky). Diváci si při otevření povšimnou , že krabičky jsou plné zápalek. Krabičku zavřeme, postavíme na výšku tak, aby obě (naše i divákova) stály obrázky proti sobě, a dalším pohybem ji převrátíme obrázkem na stůl. Potom ji převrátíme na úzkou stranu (na škrtátko) a pak opět do původní polohy (obrázkem vzhůru). Krabičku musíme obracet přesně podle tohoto popisu, po jednotlivých obratech, a divák je opakuje po nás. Tímto obrácením dostaneme totiž krabičku do obrácené polohy. Po opětovném vytlačení vnitřku (vytlačíme jej zase do poloviny) je vnitřek v krabičce otočen. Ovšem jenom u kouzelníka. Krabičku pak otočíme obrázkem dolů a ukážeme zápalky. Když pak stejným způsobem obracíme krabičku a po otevření máme vnitřek v normální poloze, je tím divák úplně zmaten.

Máme-li ještě jednu stejnou krabičku, můžeme ji po předvedení tohoto triku nepozorovaně zaměnit za preparovanou. Obě normální krabičky pak necháme ležet na stole, aby si je diváci prohlédli.