Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologie

29. 3. 2007
 

 *** Úvodem ***Numerologie vzniklo od slova number (číslo) nebo také numeral (číslovka, charakter číslice). Je to věda, která se zabývá, jak už vypovídá název, věštěním z čísel a jeho technikou. Podle čísel můžeme zjistit charakter člověka a to tak, že vypočítáme, podle data narození nebo podle jména, čísla, která s ním souvisí. Věštění z čísel velmi úzce souvisí s jasnovidectvím a s astrologií.Numerologie je stejně jako astrologie nauka, ale o číslech. Pro naše účely je dobré vědět, že stejně jako planety přináší do naši povahy či životních situací jakési vlastností či kvality i čísla. Přináší informace, které mohou velmi pomoci. Např. při rozhodování se nebo jen pro pochopení souvislostí. Zkusme se tedy teď společně ponořit do světa čísel a zahrát si dobrodružnou hru poznání, v níž můžete navštívit svět, do kterého v běžném životě vstupujete jen velmi málo.Každé číslo od 0-9 má svůj vlastní život a do těch našich nese svou energii. Ke každému písmenu lze přiřadit číselnou hodnotu a tedy i písmena vnáší do našeho podvědomí informace, které je možné rozluštit. Každé písmeno putuje do určité úrovně našeho vnímání, ať už se jedná o svět citový či praktický.Slova tedy přináší do našich životů energii, která na nás působí. Proto je celkem důležité, např. v období intenzivního sebepoznávání nebo při volbě jména svého dítěte či profesního pseudonymu znát, jaké kvality či nedostatky do života přináší. Jaký směr podpoří a v jakém naopak postaví překážky. V těchto případech doporučujeme službu využít.Jméno, jako číselná vibrace, se dá měnit podle nálady či podle zralostí vývoje, datum narození však nikoli. To nám do povahy přináší neměnné faktory, které se dalším životem rozvíjí a kultivují. Někdy, v případě vnitřní uzavřenosti degenerují

V rozboru data narození je možné zjistit, jaká je podstata naší osobnosti, jaké faktory ji doplňují a rozvíjí, které talenty a nadání jsou nám od přírody dány a co nám v povaze a osobnosti chybí. To však neznamená, že se to životem a zkušenostmi nemůžeme naučit. Tím se tady také nabízí možnost cesty, jak se se svými nedostatky vyrovnat a najít v sobě zdroj neuvěřitelné síly a dostatek energie k překonání překážek.Datum narození je jako genetický kód, který se dá rozebírat a analyzovat přesně jako geny. Ze všech možných úhlů pohledů se dá do naší podstaty nahlédnout, je -li to důležité pro naši životní cestu. Každý z nás do života na Zem přišel s určitými dary, se kterými má možnost naložit dle svobodné vůle.Vztahy hýbou světem a jsou kořením života. Můžeme je vyhodnotit numerologickým partnerským rozborem. Neexistuje oblast, která by se jakýmkoli vztahem nezabývala. Žijeme v duálním světě, takže min. vztah sám k sobě, vztah svého nitra k jeho projevu, nás zajímá. Proto jsou pro nás vztahy důležité, protože hledáme stále rovnováhu mezi těmito dvěma úrovněmi svého bytí.

*** Numerolog jako člověk ***

Umění za jednoduše napsanými čísly v mřížce vidět konkrétní souvislosti si od kvalitního numerologa žádá mnoho času stráveného studiem teorií a praktikování v „terénu”. Je přímo závislé na úrovni jeho životního poznání. Nikdy nevidí dále než za horizont vlastního poznání. Je v jeho zájmu, aby byl co nejobjektivnější a nevnucoval svým klientům své pohledy na věc. Je-li sám zaměřený spíše do materiálního světa, uvidí souvislosti čísel spíše materiální a praktické. Duchovněji zaměřený numerolog bude uvidí souvislosti spíše v duchovní rovině. Oba však ve svých pohledech mají stejný cíl - dokázat co nejpřesněji dekódovat a interpretovat řeč vašich čísel.Numerolog toho musí znát opravdu hodně. Je dobré, když ví o přirozeném fungování vesmíru, o energiích, o vztazích, o výchově, o psychice lidí, o zdraví, o anatomii těla, o jídle a ostatních věcech. Nejlépe, kdyby tak věděl všechno o všem. Ale to by pak asi neměl potřebu dělat zrovna numerologii a pomáhat lidem hledat souvislosti přes čísla, že?J Jednoduše by se na někoho podíval a byl by ihned schopen spustit „hlášení”…Je jasné, že nastudováním nějaké knihy se z laika nestane přes noc specialista v oboru. Cesta vede ve spoustě případů přes statickou numerologii k dynamické. Od memorování cizích vět a knižních pouček k vlastnímu intuitivnímu vhledu „pod pokličku”. Dokáže-li se zkušený numerolog kvalitně nacítit na svého klienta, může dosahovat vysokého stupně přesnosti. Zbytek je infiltrace jeho vlastních životních postojů a na tom ještě musí pracovat.Numerologem se může stát každý, kdo má o čísla zájem. Spousta lidí to už vyzkoušela. Někteří díky zábavným článkům v různých časopisech, jiní seriozním přístupem přes přednášky, knihy nebo konzultace. Pro mnohé z vás hledání souvislostí díky numerologii končí fází poznání statických vlastností čísel. Takové lidi poznáte snadno: při výkladu mluví v obecné rovině a dotýkají se velkou měrou spíše větších celků než konkrétně vás. Také hovoří spíše než o vás, tak o sobě samých. Dokáží vysvětlit běžné obecně platné věci a to musí stačit. Prozatím. Často na dlouho. Zainteresovaní však jdou dále a hlouběji a postupně, jak získávají zkušenosti, se oprošťují od mluvení „o sobě samých” a dokáží rozlišovat, co je jejich vlastní pohled a co informace k předání.*** Historie numerologie ***

Kořeny numerologie nacházíme až v daleké Číně, Řecku, Římě a Egyptě. Z počátku se používalo počítání do deseti (na prstech). To už numerologii zůstalo, i když se postupem času velmi zdokonalila a vzniklo mnoho dalších výpočtů.

Pythagoras byl matematik a filozof, který žil na jihu Řecka, někdy v šestém století před Kristem. V dnešní době se všeobecně považuje za „vynálezce“ dnešní tolik známé numerologie. Pythagorova numerologie byla převzata Platem a je o ní zmínka dokonce i v Kabale židů. Zájem o numerologii byl tak veliký, že pokračoval dále v ranném křesťanství. V renesanční době byla numerologie tak rozšířená, že byla běžně používána ve všech společenských vrstvách.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

*** Využití numerologie ***

Zde jsou zobrazeny některé příklady využití numerologie:  • Můžeme s její pomocí odhalit, jaký je vlastně náš partner doopravdy, jak jsme schopni si porozumět a čím se vzájemně ovlivňujeme. Také jak se k němu chovat, aby nám to spolu klapalo.


  • Můžeme zjistit, zda je náš obchodní partner vhodný pro náš obchodní záměr a jestli bude čestný nebo jestli vás chce jen „napálit“  • Můžeme zjistit spolehlivost a pracovní předpoklady svých spolupracovníků.


  • Můžeme odhalit talenty a schopnosti svého dítěte a díky tomu ho do budoucna dobře směrovat tak, aby se necítilo nevyužité a podceňované.


  • Můžeme zjistit, jestli jsou naši přátelé opravdu takoví, jaké je známe a za jaké je pokládáme nebo jestli se před námi jen neustále přetvařují .  • Můžeme zjistit příčinu svých osobních problémů (partnerských, zdravotních, duševních…) a následně je tak řešit.


  • Můžeme zjistit, jaký je náš nadřízený či podřízený, a jak se k němu máme nejlépe chovat, abychom předešli konfliktním nebo jiným nepříjemným situacím.


  • Můžeme zjistit své dispozice k různým onemocněním a dopředu tak preventivně předcházet zdravotním komplikacím.Vidíme, že možností je spousta a mohli by jsme jmenovat další a další využití, které nám Numerologie přináší.*** „Šťastná & nešťastná“ čísla ***

Snad každý z nás už se v životě potkal s magickou silou „šťastné“ sedmičky či „nešťastné“ třináctky. Šťastná a nešťastná čísla nebývala nikdy brána na lehkou váhu a tomu je i doposud . Například již udávanou sedmičku uctívaly již primitivní australské a indiánské kmeny proto, že odpovídala počtu otvorů v lidském těle a tímto způsobem také poté léčili. Dále také neodmyslitelná bájná „nešťastná“ třináctka. Ve Starém Zákoně se zase sedmička vyskytuje jako počet dní, během kterých byl svět stvořen. A například v delfské věštírně se věštilo pouze v sedmý den v měsíci.
Zde si můžeme prohlédnou některá z těchto čísel. Nejdříve tedy začneme více optimisticky – tedy čísly šťastnými .
Šťastná čísla:
2 - zní v Kanonském jazyce jako "snadný"
28 - zní v opět v Kanonské mateřštině jako "snadná prosperita"
7 - považuje za šťastné číslo většina známých kultur
8 - považováno za šťastné číslo Číňany a Japonci, protože v jejich

jazyce tato číslice zní jako „prosperovat“
13 - za šťastné je považují jak Italové, tak také Číňané, protože zní jako "jistý život"


Dále tedy máme čísla nešťastná….
Nešťastná čísla

24 - zní jako "snadně zemřít"
4 - považováno za nešťastné číslo Číňany a Japonci, protože zní jako "smrt"
9 - v Japonsku nešťastné
13 - považují za nešťastné převážně západní kultury
17 - nešťastné číslo především v Itálii
666 - je číslo ďábla
9413 - je v Číně považováno za nešťastné, protože zní jako čínské přísloví, které

znamená cosi ve smyslu "nepatrná možnost přežití"

Některé z čísel mají dokonce svou určitou řeč. Symbolizují určité události a nebo bývají spojovány s nějakými jevy.Jednička (1) - vyjadřuje prapůvod všech věcí. Je číslicí vítězů.

Dvojka (2) - ♀ Ženský princip, ženská intuice a nebo jen stručně ženskost

Trojka (3) - ♂ Mužský princip, dokonalost, symbolizuje Trojici boží, tři ctnosti - Víru, Lásku a

Naději. Tři krále jdoucí do Betléma. Ale také trojrozměrný svět a tři stránky

lidské existence - hmotnou, rozumovou a citovou.

Čtyřka (4) - Znamená čtyři přírodní živly - oheň, vodu, vzduch a zemi - a jimi způsobené

katastrofy. Znázorňuje i počet jezdců z Apokalypsy.

Pětka (5) - Číslo talentu a vědění, cípy pentagramu

Šestka (6) -Cípy Hexagramu, je číslem splněné touhy, pokoje a úrody.

Sedmička (7) - Číslo úplnosti a dokonalosti. Sedm divů světa, sedm dobrých trpaslíků, sedm sudiček - sedm rohů bestie,

kniha se sedmi pečetěmi z Apokalypsy. Sedm dní trvalo stvoření světa, s magickou sedmičkou

se setkáváme v pohádkách a pověstech.

Osmička (8) - Magické číslo - je složeno ze dvou kruhů (kruh je velmi mocný magický symbol). Značí přírodní rovnováhu

Devítka (9) - Mystické číslo složené ze tří trojek, Řekové měli devět měsíců. Symbol zrození.

Desítka (10) - Symbol dokonalosti, skládá se ze čtyř základních čísel (1+2+3+4=10)

Jedenáctka (11) - Symbol hříchu, protože překračuje Desatero přikázání

Dvanáctka (12) - Šťastné číslo - dvanácti apoštolů, dvanáct znaků ve zvířecím zvěrokruhu,

číslo tuctu (úplnost).

Magický dvanáctiúhelník měl nezastupitelnou roli ve znacích mágů.

Třináctka (13) - Nejobávanější nešťastné číslo, při Poslední večeři Páně bylo 13 osob,

v tarotu je třináctka kartou smrti a číslo 666 je zmíněno v 13. kapitole

Zjevení sv. Jana.

Strach z tohoto čísla má i název - triskaidekafobie.

Šťastné číslo je pouze v kabale, v Egyptě a u Mayů. Často se objevuje v literatuře.

Čtrnáctka (14) - Čtrnáctka je celkem příznivým číslem, neboť sestává ze dvou „šťastných“ sedmiček.

Patnáctka (15) - Patnáctka je spojkou života a smrti, dne a noci. Symbolizuje proměnlivost a nestálost.

Nejstarší magický čtverec čínských mágů, složený ze základních devíti čísel, dává vždy

při součtu svislých, vodorovných i příčných řad číslo patnáct.

Šestnáctka (16) - číslice nedostatku, bídy a nouze.

Sedmnáctka (17) - Nešťastné číslo - především v Itálii

Osmnáctka (18) - skrývá v sobě nepříjemnosti, starosti a nemoci.

Dvacet-trojka (23) - Třiadvacítka je číslem věčnosti.

Čtyřicítka (40) - Čtyřicítka je v Orientu pokládána za symbol trestu uloženého vyšší mocí.

Sto-osmička (108) - Svaté buddhistické číslo

Šestset-šedešát-šestka (666) - Číslo děsu a neštěstí v Apokalypse, milně spojované s ďáblem


*** Keltské horoskopy ***Staří Keltové věřily, že k určitému datu se váže nějaký strom a ten pak člověka narozenému právně v onom datu jakýmsi způsobem charakterizovat. Takže i Keltský horoskop patří do numerologie.Jabloň

Lidé narození 23. prosince – 1. ledna a 25. června - 4. července


Voňavý ovocný strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Jsou přitažliví, vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto jen málokdy je v manželství věrná. Nejde-li ovšem o vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem většinou důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá a skromná, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít pohnutý a zajímavý život.


Jedle


Lidé narození 2.ledna - 11.ledna a 5.července - 14.červenceStrom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. S nedůvěřivostí prohlíží okolní svět, který ho v jeho činech pramálo ovlivňuje. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Jeho houževnatost a vytrvalost až umíněnost mu pomáhají řešit neřešitelné. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, že jedle je nudná, ale není to pravda - je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. V lásce ovšem není příliš šťastná, na svého partnera klade velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se zamiluje doopravdy, její láska je bezbřehá. Věnuje ji však obvykle tomu, kdo si ji vůbec nezaslouží. Jedle žije dlouho, třebaže ji někdy po celý život pronásleduje vleklá choroba.

Jilm

12.ledna - 24.ledna a 15.července - 25.červenceStatný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se klidem a pohodou. Dokáží se dobře ovládat, své emoce a soukromí zpravidla skrývají. Jsou ctižádostiví a pracovití. Obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Jejich smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s "jilmem" není jednoduchý, musíte být vybaveni vydatnou dávkou tolerance a vytrvalosti, ale pokud se s ním naučíte vycházet, najdete partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.

Cypřiš

25. ledna - 3. února a 26. července - 4. srpnaKrásný a silný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a jeho drobných radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je velmi oblíbená, neboť srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. "Cypřiš" je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu blízkých, nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. Jeho ideálem je dožít se vysokého stáří milován a milující. Patří mezi vzácné jedince, kteří jsou obdarováni nejkrásnějším povahovým rysem - je obětavý a věrný v přátelství.

Topol


4. února – 8.února a 1. května - 14. května a 5. srpna - 13.srpnaMohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist některých manželek či snoubenek.
Je pozoruhodné, že "topol" nebývá domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomuto je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá a obtížně nachází kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když jde ale do tuhého, dokáže být skvělou oporou.
Má umělecké (nejčastěji výtvarné) nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti a on zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.

Cedr


9.února - 18.února a 14. srpna - 23.srpnaPevný, urostlý, vzácně krásný strom. Člověk v jeho znamení narozený se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství (především v milostných vztazích), a to i přesto, že je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý, tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu způsobuje nemalé nepříjemnosti. Lide ho ale mají rádi, neboť je milý a plný optimismu. A to je v dnešní uspěchané době dar k nezaplacení.Borovice


19. února - 29. února a 24.srpna - 2.záříVoňavý, vzácně dekorativní strom je symbolem lidí, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné zázemí. Moc dobře ví, co chce, a snaží se od života získat co nejvíce. Je tvrdá, velmi houževnatá, odhodlaná a odvážná. Pokora je jí cizí. Nesnáší, když se jí někdo protiví. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde stále kupředu za vytyčenými cíli. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí, organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Vlastní blahobyt a pohodlí jsou jí vším. Nerada si komplikuje život. Neštěstí druhých ji sice dojímá, ale nic víc. Jen v lásce projevuje slabost, podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z těchto milostných nepříjemností dokáže vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení. Borovice je symbolem obzvláště příznivým pro ženy.

Vrba


1.března - 10.března a 3.září - 12.záříPružný a ohebný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněna a zcela nepochopena. Ve "vrbě" se spojují dvě povahy: snivá, zádumčivá a vnímavá - a druhá plná neklidu, proměnlivá. Má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec snadné. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, zklamání, ale jelikož je zároveň velkým bojovníkem, často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství.
Člověk s duší vrby si potrpí na lichotky a dary. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo ji zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. "Vrba" je také dobrý psycholog, který dokáže manipulovat s lidmi. Snad právě proto neprožívá skutečné přátelství.

Lípa


11.březen - 20.březen a 13.září - 22.záříKrásný silný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný souboj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném a zajištěném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme plačtivé stanovisko a upadá do podivínství. Přitom je "lípa" silná a dokáže se dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Jenom nalézt patřičnou sebedůvěru a sebejistotu. Lidé ji mají rádi, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, protože ovládá umění naslouchat druhým a je vždy ochotná pomoci. V lásce bývá nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a "lípu" změnit ve vyrovnanou milující bytost.Dub


21. březenZvláštní předpověď patří lidem, kteří se narodili v den rovnodennosti. To proto, že 21. březen je v přírodním cyklu den výjimečný. Vrací se k nám jaro a síla slunce. A jelikož příchod jara byl odpradávna velmi uctívaným svátkem, spojeným s mnoha obřady, tak i lidem narozeným tento den byla podle starých Keltů přisuzována speciální (a dodejme i obzvláště příznivá) věštba. Proto jsou tito lidé statní, silní, odolní a plní života stejně jako imponující dub.
Energičnost, odvaha, tělesná i mravní síla jsou dalšími typickými znaky člověka zrozeného v tomto znamení. V každé situaci se chová hrdinsky. Neohroženě vystupuje na obranu slabších a nemocných lidí. V nouzi pomáhá nejen fyzicky, ale především uvážlivě poradí. Moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Má sklon ke spiritualismu. Je plný energie, je to člověk činu. Nesnáší opatrnickost, politikaření, intriky a pomluvy. Celý svůj život hledá jistotu a zároveň umí podržet druhé. V lásce bývá obětí prvního hlubšího pohledu a věří, že tento cit je tak silný, že ho bude provázet celým životem. Patří mezi lidi přímé a věrné. Je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, vyrovnanost, poctivost a chápavost. Obvykle bývá stejně zdráv, jako je zdravé a pevné dřevo dubu. A negativní vlastnost? Častý sklon k depresím a občasná arogance.
Líska


22. březen - 31. březen a 24. září - 3. říjenLíska je nenáročný, užitkový keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost druhých lidí okázalými gesty, plamennými projevy, a přesto mají na ně úžasný vliv. Jejich osobitý půvab a šarm jim pomáhá k dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo na první pohled zdát. Jsou nesmírně přívětiví k druhým, někdy až ku škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti a milují společnost. V jednání s druhými jsou skoro vždy úspěšní. Jejich skvělá intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy vytáhnout do boje a kdy raději ustoupit. Nikdy nic nelámou přes koleno. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. V chování bývají značně velkorysí. Ovšem vyjít s nimi v lásce může být pro leckoho tvrdý oříšek. I když bývají věrní a poctiví, partneři se někdy špatně vyrovnávají s jejich nevyzpytatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají i hluboké rány osudu. Ze životních zápasů vycházejí s omlazeným názorem na svět. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají znovu i v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo i matkami tehdy, kdy ostatní myslí už na vnoučata.Jeřáb


1. duben - 10.duben a 4. říjen - 13.říjenPozoruhodně odolný strom, který najdeme v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše a samozřejmě plodí v podmínkách, kdy jiné stromy hynou. Také lidé zrození pod tímto znamením se dokáží účinně postavit proti všem obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost zakletá v jeřábu je silná a nesmírně vytrvalá. Bývají to lidé vkusní a elegantní. Povrchní nejsou, nedovoluje jim to jejich hluboká filozofická povaha. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí morální poklesky své i jiných. Vědí, že každá mince má svůj rub a líc. Jsou manuálně zruční a šikovní. Projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové a často lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné i když ne příliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a poznatky, které díky svým kontaktům lehce získávají. Někdy mění sympatie. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokáží udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí jako plody jeřábu.

Javor


11.4. - 20.4. a 14.10. - 28.10.Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné, šedavě bílé dřevo přivolávají představu hudby a poezie. Lidé v jeho znamení jsou velmi citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Jsou citově zranitelní, ale stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv hlubšího, vážného a patetického. Ale za tvrdou maskou najdete překvapivě chápavou poetickou duši. V lásce jsou nesmírně složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu neustále vnucují svoje rozmary. Člověk narozený ve znamení javoru je originální, v davu ho rozhodně nepřehlédnete. Jde o lidi neobyčejně inteligentní a ambiciózní, vzdělané s vynikající pamětí. Když si oblíbí nějaký obor, nebo projeví o něco hlubší zájem, lehce si osvojí spoustu informací. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu javoru, poznáte člověka, na kterého se nezapomíná.Ořešák


21.dubna - 30.dubna a 29.října - 11.listopaduStatný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a určitě upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý, je zvyklý zcela spoléhat sám na sebe, neboť je k ostatním krajně nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, leč své záměry a cíle dokáže uskutečňovat nevybíravým a tvrdým způsobem. Pravý "ořechový" člověk je však plný rozporů; na jedné straně se nám jeví jako velmi tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho očích strach. On moc dobře ví, jaké to je být sám a bojovat osamoceně o vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost a přizpůsobivost, což mu na popularitě také nepřidá. Bývá obdivován a těší se značné autoritě. A pozor, nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant, stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a obdivuje všechny, kdo mají ještě pevnější vůli a mocnější inteligenci, než on sám. Při setkání s tímto člověkem je naděje na mnoho dobrého i zlého.

Kaštan


15. května - 24.května a 12. listopadu - 21. listopaduMohutný košatý strom, který poskytuje blahodárný stín i v největších vedrech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji hledá. Člověk narozený v jeho znamení má hluboký smysl pro spravedlnost, neohroženě hájí práva svá i svých bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným a rozvážným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. V lásce těžko nachází partnera, a když se zamiluje, pak pouze jedenkrát - na celý život. Kaštan bývá zvídavý a velmi společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáním s nimi se stává zkušeným a moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit může být sklon ke klevetění a jízlivost. Osud kaštanu závisí na okolnostech: má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se brzy velmi vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale a neúnavně. Většinou i vítězně.
Jasan


25. května - 3. června a 22.listopadu - 1. prosinceZtepilý strom, který kvete během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan, který miluje slunné prostředí, i osoby v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost pozitivně ovlivňuje blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujme, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Ostatním lidem není ve stínu jasanu špatně, a to i v nejtěžších životních situacích. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova lidské blízkosti. Jsou to nevšední povahy, třebaže někdy sobecky sledují především vlastní cíle a prospěch. Ale lidé jim to rádi odpustí - jsou přece tak příjemní a milí! A ještě jedna krásná vlastnost je ctí - v lásce jsou vždy věrní. Pokud si vás jasan vybere za životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.


Habr


4.června - 13.června a 2.prosince - 11.prosinceV nížinách i pahorkatinách v polostínu roste strom, jehož šedobílé dřevo je tvrdé, těžké a pevné. I člověk narozený v tomto znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který velmi dbá o svůj vzhled. "Habr" tajně sní o slávě, miluje pochvalu a vzestup a úspěchy druhých lidí v něm vyvolávají závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout.
Ostatním se v jeho stínu nedaří, partner musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je "habr" dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, sám nedokáže vyvinout patřičnou iniciativu, takže se stává osobou milovanou než milující. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá velmi věrný. Typickým znakem "habru" je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

Fíkovník


14. června - 23. června a 12. prosince - 21. prosinceOriginální, pružný a nezávislý je člověk narozený ve znamení fíkovníku. Šíří kolem sebe nakažlivou vůni bezstarostnosti a srdečnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem velmi oblíbeným a v mezilidských vztazích dost šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne, miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si maličko pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvede jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, dobře ví, kdy je lépe ustoupit a obejít je.
Ostatně vše složité a komplikované ho stejně unavuje, neboť je dost líný.
Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou, vše co chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů a rodičů, s kterými druhé baví svět.

BŘÍZA
24.červnaKrásný, elegantní strom symbolizuje osobu jemnou, citlivou a s dobrým vkusem. A jako bříza je nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i ona je bytostí, která nevyžaduje mnoho, partnerovi rozhodně rozpočet nerozvrátí.
Největší problémy prožívá sama se sebou, žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručuje úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí, jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty.
V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát. Vězte, že je mužem či ženou - jak krásně a výstižně říká jedno slovenské úsloví - "do voza i do koča".


OLIVA
23.říjnaOliva, dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou a klidnou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní: "S úsměvem jde všechno líp". Bývají velmi vzdělaní, snad proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých a originálních lidí. Sami na sebe ovšem příliš neupozorňují, jsou totiž dost plaší. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu se stáhnout do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě a okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí a agresivity. Patří k lidem, kteří kolem sebe rozdávají klid, štěstí, radost a pohodu.


BUK
22.prosinceBuk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete až mezi 40. - 50. rokem svého života. Podobně jako člověk narozený v tomto znamení - ten také začíná pořádně žít až od svých 40. narozenin. V této době již nahromadil dostatečné množství životních zkušeností, je velmi úspěšný v práci a při pevném rodinném zázemí i v osobním životě. Muži i ženy v tomto věku přímo kvetou, překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Tento člověk totiž v mladém věky mívá problémy sám se sebou a ve svém blízkém okolí potřebuje osobu, která mu bude oporou a zbaví jej nejistoty a úzkosti. Teprve ve středním věku se této závislosti zbaví a naopak se stává poměrně dost neústupným. Je dobrý diplomat, neomylně dokáže vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí, a kdy naopak vytáhnout do boje.

Na světě je spoustu zdrojů dat a často se liší, proto je možné, že některá data a k nim určený strom jsou v jiné knize jiná, než například zde. A protože se různé zdroje liší, můžeme k určitému datu najít například až 5 stromů nebo stromy úplně jiné a podobně. Tyto nesrovnalosti už ale nejspíše bohužel nikdo
nevyřeší.
***Tabulky a výpočty***
Ke zjištění vašeho osobního čísla můžeme použít tento hebrejský numerologický klíč:

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

U

O

F

I

K

G

M

H

V

Z

P

Q

R

L

T

N

W

J

S

X

Y

Každé písmeno svého jména a příjmení označte číslem,pod kterým je v tabulce a pak všechna čísla sečtěte.

Např.: Pro jméno Catherine Ruth Carp dostaneme čísla 3+1+4+5+5+2+1+5+5+2+6+4+5+3+1+2+8=62. Výsledek 62 se skládá z čísel 6 a 2 . Tyto čísla tedy sečteme a vyjde nám číslo 8.

Osobní číslo slečny nebo paní Catherine Ruth Carp je tedy 8.

Je to její životní číslo podle kterého si může v dalších tabulkách vyčíst co nejvíce o sobě. Její charakter, její povahu, podstatu a zaměření.- Toto číslo jí provází celý život a bude jí příznivě nakloněno

Je zde jen jedna výjimka a to taková, že pokud je součet 11 a nebo 22, pak již nesčítejte dál. Tato čísla a tak i jejich vlastníci mají zvláštní postavení. Představují vyšší moudrost. Číslo 11 představuje osoby, kterým bude něco zjeveno. Číslo 22 se zobrazuje mistrům (zejména magického umění)Z této tabulky můžete vyčíst, jací jste podle vašeho vypočteného životního čísla.


Každé slovo ve vašem čísle by vás mělo charakterizovat.Svět mentální
Myšlenky, představy
Horní tan-tchien
3. oko
NEBE
(VESMÍR)

3- Tvorba

představy, záměr, konstruktivnost, plodnost, klíčení, tvůrčí vyjádření, radost, zábava, projevení se, rozhodnutí, následování, osobitost, potěšení, plánování, projekty, zájmy, oslava, smích

Planeta: MARS

Filozofie:

ZÁMĚR

6- Láska

potřeba milovat a být milován, zrcadlit se v druhých, odezva, projekce a reflexe, pohoda, harmonie, soulad, krása, obdiv, přitažlivost, dopřávat si, blahobyt, partnerství

Planeta: VENUŠE

Filozofie: PROJEKCE

9- Celistvost

odpočinek, únava, slabost fyzická, málo energie, očista, zbavit se něčeho, odevzdání, odchod, rekapitulace, konec cyklu a příprava na nový, sjednocení, úklid, transcendence, vděčnost, Bůh, odpuštění,

Planeta: NEPTUN

Filozofie: TRANSCENDENCE

Svět psychický
Emoce, city
Střední tan-tchien
Srdce
ČLOVĚK (PROSTOR)

2- Sdílení

primární citové potřeby, zdraví – duševní, vyčkávání, domov, rodina, matka, žena, sdílení, podporování, kompromis, opozice, pasivita, reakce, měkkost, okolí, druzí, bezpečí, vnímavost, takt, diplomacie

Planeta: LUNA

Filozofie: SPOLUPRÁCE

5- Svoboda

vytváření prostoru, svoboda, změna, osvobození od pout, zvednutí kotvy, hledání cesty, expanze možností, cestování, nevšednost, dobrodružství, rozšíření hranic, pružnost,

Planeta: JUPITER

Filozofie: ZPŘÍTOMNĚNÍ

8- Sklizeň

sklizeň plodů, dosažení, úspěch, realizace, zakončení, vyřešení, naplnění, u cíle, citové nebo hmotné obohacení, peníze, obchodování, organizace, prosperita, ctižádost, hojnost, úroda


Planeta: URAN

Filozofie: REALIZACE

Svět tělesný
Hmota, energie
Spodní tan-tchien
Hara (pupek)
ZEMĚ
(KOŘENY)1- Setba

start, individualita, samostatnost, příprava, podnikavost, touha, přání, aktivita, otec, muž, sport, boj, soutěž, egoismus, energie, nápad, začátky, nezávislost, průkopník, iniciátor, vůdce, odvahaPlaneta: SLUNCE

Filozofie: SEBEVYTVÁŘENÍ

4- Práce

práce, zdraví – tělesné, každodennost a povinnosti, dům, bydlení, zázemí, stereotyp, cvičení, sex, praktičnost, nuda, zakořeněnost, stabilita, zakotvení, pouto, základna, detaily

Planeta: MERKUR

Filozofie: SVÉPOMOC

7- Disciplína

sebeomezení, řád, askeze, odmítnutí, překonávat překážky, zocelit se, být pevný, přísný, tvrdý. Samota, karma, chránit se, bariéra mezi já a okolím, spirituelní pomoc, hledání smyslu, introspekcePlaneta: SATURN

Filozofie: ZODPOVĚDNOSTNumerologie

1-9:
Vnitřní svět - subjekt

Minulost

Začátek

Příčina (akce)

Vnitřní – vnější

Přítomnost

Průběh

Konání (dění)

Vnější svět – objekt

Budoucnost

Konec

Následek (reakce)Přesný význam čísel v tabulce, při Vašem vlastním výzkumu, odvodíte, budete-li brát neustále na vědomí fakt, že čísla ve dvojici jsou navzájem významově opačná a tím se doplňují. Jedině tak je umožněna celistvost, dokonalost. Monáda…


1 (setba, začátky, nápad) + 8 (sklizeň, zakončení, realizace) = 9 (celistvost)

2 (podpora, měkkost, druzí) + 7 (odmítnutí, tvrdost, samota) = 9 (celistvost)

3 (projev, radost, představy) + 6 (odezva, láska, projekce) = 9 (celistvost)

4 (pouto, domov, nuda) + 5 (svoboda, cesty, dobrodružství) = 9 (celistvost)