Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměna inkoustu ve vodu

Kouzelník ukáže sklenku naplněnou do tří čtvrtin inkoustem. Aby dokázal, že inkoust je skutečně pravý, namočí do něho proužek bílého papíru: ponořená část se obarví inkoustem na černo. Sklenku pak přikryje šátkem, pronese kouzelnou formuli a šátek zase odstraní: diváci jsou překvapeni, neboť inkoust se proměnil v čistou vodu, dokazuje to i živá rybička, která nyní ve sklence plave.

Vysvětlení: K provedení tohoto působivého kouzla potřebujeme obyčejnou průhlednou sklenku. Z černé látky ušijeme vložku (podle vnitřního tvaru sklenky), která se nechá volně zasunout dovnitř (dosahuje asi do tří čtvrtin). Potom naplníme sklenku až do výšky látkové vložky čistou vodou a do vody vpustíme rybičku z akvária. Ze vzdálenosti jednoho nebo dvou metrů budeme i my přesvědčeni, že vidíme sklenku s inkoustem.

Z kreslicího papíru ustřihneme několik proužků (asi 10 cm x 4 cm). Pro předvedení postačí pouze jeden, je však dobře, mít nějaké další v zásobě. Proužky ponecháme na jedné straně bílé a druhou stranu obarvíme asi do poloviny na černo (tuší - praktické je obarvit papír před rozstříháním).

Předvedení: Nejprve ukážeme sklenku s inkouste a vložíme do ní proužek papíru (bílou stranou k divákům). Ve sklence proužek otočíme a vyjmeme (černou stranou k divákům). Tuší začerněný proužek dostane namočením lesk a přesvědčí diváky, že se obarvil inkoustem. Nevytáhneme ho ze sklenky docela, ale necháme odkapat vodu. Nechceme totiž, aby diváci viděli čiré kapky a hlavně chceme vyvolat dojem, že se obáváme znečištění stolku nebo podlahy inkoustem. Sklenku přikryjeme šátkem a proneseme kouzelnou formuli; přitom ukazovákem seshora zachytíme látkovou vložku, povytáhneme ji nahoru a tam ji uchopíme palcem a ukazovákem a zároveň s šátkem odložíme. Vložka je stále kryta šátkem, který musí být dostatečně velký a neprůhledný. Ve sklence se "objeví" čistá voda, ve které plave jedna nebo dvě rybičky.

Snědení hořící svíčky

Máte odvahu provést fakírský kousek? Pochutnejte si tedy na hořící svíčce. Nebude to nijak těžké: potřebujeme trochu rozvahy, odvahy a zvlášť k tomu upravenou jedlou svíčku.

Z kedlubnu nebo lépe z mandlového těsta zhotovíme váleček tvaru svíčky. Nahoře zastrčíme kousek knotu dobře napojeného parafinem. Po rozžehnutí máme věrnou napodobeninu svíčky. Snědení provedeme na jedno sousto. Pravou rukou zasouváme svíčku do úst (spodkem). Stiskem prstů uhasíme oheň a vytáhneme zbytek knotu, všechno ostatní můžeme sníst.

Máte-li více odvahy, jste-li náležitě opatrní, můžete trik provést ještě efektněji. Z mandle nebo ořechu zhotovíme malý knot (vykrojením kousku silného jako zápalka) a zastrčíme do jedlé svíčky. Vyčnívající část trochu opálíme a pokapeme jedlým stolním olejem. Mandle hoří jako knot. Hořící svíčku vložíme ohněm do úst, dechem ji uhasíme a sníme. Pokus si musíme opatrně vyzkoušet, neboť rozžhavené jádro trochu pálí.

Voda v novinách

Kouzelník ukáže z obou stran list novin, stočí z něho kornout a ze džbánu do něho nalije až po okraj vodu. Sáhne do kornoutu a prsty odstříkne pár kapek na zem. Pak postoupí kupředu a učiní pohyb, jakoby obsah kornoutu chtěl vychrstnout na některého diváka, až se rozvine. Divák se však lekl zbytečně, protože voda v kornoutu už nebyla. Kouzelník znovu svine noviny do kornoutu a z něho vylije vodu zpět do džbánu. Kornout rozvine a papír si diváci prohlédnou.

Vysvětlení: K experimentu potřebujeme servantu na vodu. Je to kornout z průhledného čirého materiálu (celuloidu nebo tenkého plexiskla) opatřený háčkem (rovněž průhledným), aby mohl být zavěšen na okraj džbánu, dlouhý asi 20 až 25 cm.

Příprava: Džbán naplníme vodou a na zadní stranu zavěsíme servantu (viz obr.). Připravíme si také list novinového papíru.

Při předvádění ukážeme novinový list z obou stran a svineme ho do kornoutu (velikost musí být předem vyzkoušena, aby servanta zapadla dovnitř - nesmí ovšem zapadnout příliš volně, i s háčkem). Postavíme se tak, že džbán máme vlevo, a když se k němu otočíme, jsme také k divákům natočeni pravým bokem. Kornout držíme v levé ruce, pravou uchopíme džbán, zvedneme ho do výše a přitom nabereme do kornout servantu (pohybem od zdola nahoru), ihned provedeme obrat vpravo (jsme tedy k divákům obráceni levým bokem). Dodržíme-li tento postup, servanta je stále kryta džbánem a háček je stále na zadní straně kornoutu.

Do kornoutu nalejeme vodu a zpětným postupem (i co se týče obratů těla) zavěsíme plnou servantu na okraj džbánu a ten odložíme. Odstříknutí vody prsty z kornoutu pouze předstíráme a zahrajeme překvapující vystříknutí vody do řad diváků (rozvinutí a stočení kornoutu).

Opětné nabrání plné servanty do kornoutu provedeme stejně jako předtím nabrání prázdné - a pak už můžeme vodu z kornoutu vylít do džbánu (při naklonění nesmí servanta vypadnout). Poslední fází je odložení prázdné servanty - zavěšení na džbán, stejným postupem jako při zavěšení plné). Zůstane nám v ruce prázdný kornout, který rozvineme a dáme prohlédnout diváků.

Celé kouzlo je velmi efektní, tím větší péči ovšem musíme věnovat nacvičení.